You are most important thing to me nowThe most important thing to me ever

 

From Twilight Edward

 

 

 

「我第一次遇見你的時候,你就劫數難逃。」

 

From Twilight Edward

 

 

↑美國1121首映;台灣1212日首映。

 

 

美國版原著封面

 

 

內地版封面

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想看台灣版的嗎?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑台灣版封面(舊版)

    全站熱搜

    Kate™Go 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()